Sibernetik-Enformasyon Savaşların Önlenemez Yıkıcı Gücü

110 0


Haber Merkezi: 
Dünyaya egemenlik kurma savaşımında, emperyalist güçlerin birbirleriyle güçlü üstünlük sağlama ve dünya ekonomik pazarında ve siyasi, askeri stratejide koşullara göre gerekli gördüklerinde yok ederek alt etme uğraşı amansız bir şekilde her geçen gün arttırılarak sürdürülmektedir. Verili durumda iki başlı, iki kamp şeklinde konumlanan bir tarafını ABD’nin, diğer tarafın ise Çin-Rusya’nın başını çektiği taraflar olarak savaş sahasını düzleştirmek için en önde bulunmaktadırlar. Savaşın stardı başta Ortadoğu, Kuzey Amerika olmak üzere dar-bölgesel düzeyde fiziki imha ile yaşansa da, dünyanın her yerinde yeni çoklu araçlarla ciddi bir kapışma ile büyüyerek sürdürülmektedir. Bu durum henüz bir dünya savaşına evrilmese de, egemenlik kurma savaşında kimin hangi sonla buluşacağı belli değil, ancak gelişmeler savaşın kaçınılmaz olduğunu göstermektedir. Bu anlamda eski tarz siyaset ve askeri stratejik hamlelerden öte günümüzde öne çıkan yeni ve zenginleşen siber savaş unsurlarının etkili bir şekilde ordulardan, füzelerden önce vurucu güç olarak kullanılması söz konusudur.

Savaş, siyaset ilişkisinin boyutu, güçler dengesi, kuvvetlerin konumlanma şekli değişmiştir. Son teknolojik araçlarla donatılarak bilgi, ulaşım, iletişim-dolaşım ağlarını yayarak savaşların yürütülüşü konvansiyonel silahların yanında öne çıkarılmış sibernetik-enformasyon araçları ağır darbeler vuran silahlara dönüştürülerek kullanılmaktadır. Her ne kadar “savaş kan dökülerek yapılan siyaset olduğu, siyasetin ise ‘kan dökülmeden’ yapılan bir savaş olduğu” doğru söyleminin içeriği değişse de onun sürdürülür biçimi sibernetik-enformasyon savaş şekli ile daha ileri bir düzlemde gerçekleştirilmektedir. Savaşların kanla yoğrulan süreçleri daha yıkıcı ve çok yönlü donatılmış gücün kullanımı avantajlarına sahip yeni bir boyuta evrilmiştir.

Kapitalist tekeller ve emperyalist gruplar arasındaki uzlaşmaz çelişkilerin son sınırına varmasıyla birbirleriyle olan rekabetin savaşa evrilmesini kaçınılmaz kıldığı artık bilinen bir durumdur. Emperyalizm savaş demektir Marksist tespiti geçerliliğini korumaktadır. Burjuva egemen sınıfların kendi aralarındaki uzlaşmaz zıtlık neticesi kuvvetlerin savaşmasına yol açmıştır ve açar. “Her şey zıtların kavgasında doğar” Maoist söyleminin içeriğinde savaş yer alır.

Siber-sibernetik savaş yada enformasyon savaş adlandırmasıyla bilgi savaşlarının kavramsal değişimi bilgisayar son teknolojik gelişmelerin birleşiminde oluşturulan araçların yıkıcı, vurucu gücü ile yeni savaş simülasyonlarının uygulandığı görülmektedir. Robotlar, lazerler, füze çeşitleri, akıllı bombalar vb. saldırı ve savunma araçları olarak kullanılmasının önceliğini alan bilgiye erişim, yakalama ve sızarak tahribata uğratarak iş yapamaz, harekete geçirilemez duruma düşürmek gibi çok çeşitli savaş bileşenlerini iç içe geçiren programlar barındıran durumda icra edilmektedir.

Sibernetik-enformasyon savaşın bileşkeleri yenilenmiş-geliştirilmiş savaş biçimlerinin saha da uygulanmaya başlandığı uygulayıcıları tarafından aktarılmaktadır. Farklı kategorilere ayırarak açıklanmaya çalışılan çoklu olguların her bileşkesi önemli unsurlar taşımaktadır ve üzerinde önemle durulması gerekir. Çünkü teknolojik araçlar burjuva egemen sınıfların elinde çok daha etkili kullanılıyor olsa da, onlardan elde etmek ve aynı şekilde profesyonelce kullanmak insanlara has bir durumdur. Burjuvalar komünistlerden daha akıllı, üstün zekalı doğmazlar. Onların yöneten güç olmalarından kaynaklı avantajları fazla olsa da siber savaş tekniklerinin kuvvetini oluşturmak ve etkili vuruşlar yapmak (RedHack gibi) zor değildir.

İktisadi ve Siyasi Alanda Bilgi-Siber ve Kuvvet Diyalektiğinde Güç Savaşları

Dünya nezdinde harekete geçirilen askeri harp stratejisinin ilk tetikleyici unsuru iç çelişkileri kızıştıran siyasi, ekonomik alanı kuşatarak teknolojinin bilgi çalma araçlarıyla virüs yayma gibi içten ve dışarıdan darbeler indirmek için adımlarını atma faaliyetlerinde bulunmaktır. Teknolojik araçların kullanım ağlarını ele geçirmek veya çökertmek için stratejik programlarla donatılmış vurucu silahlara dönüştürülmüş çeşitli çap ve tipte virüslerle sızma yapılarak çökertme hamleleriyle paralel etnik, ulusal, dinsel, cinsel ve elbette sınıfsal vb. fiziki çatışmaları taşıyan riskli, hassas alanları kaşıyıp harekete geçirip bir iç savaş şekli sürekli canlı tutulmaktadır. Toplumsal kaosu yaratacak kesimlerin taşıdıkları ideolojileri çerçevesinde harekete geçirmek amaçlı ekonomik destek başta olmak üzere ezilmiş, ötekileştirilmiş, inançlarının gerici olan yanlarıyla baş başa kalmış, olduğunda patlamaya elverişli bu kesimin açlık ve yoksulluklarını da giderecek “islam devleti” gibi vaatlerle sahada kullanılan mobil güçlerin oluşturulmasıyla yeni savaş biçimlerinin yıkıcı gücü vahşice gerçekleştirilmektedir.

Bugün Suriye’de, Irak’ta, Afganistan’da, Libya’da, Yemen’de, İran’da vd. bölge ülkelerinin tümünde yürütülen savaş stratejisi fiziki-askeri kuvvetlerin kullanılmasıyla kanlı yıkımlara neden olurken, siber bilgisayar yazılımı olarak adlandırılan “Bilişim yoluyla sabotaj”ların savaşta etkili ve vurucu silah olarak kullanıldığı ve bundan sonrada yeni savaşlara yön veren, yöneten etkili güç olarak yer verileceği görülmektedir. Merkezi stratejik üstlerin bilgi ağlarına sızmak, virüs programlarıyla karşıt gücü kontrolü altında tutmak ve çökertmek, iş yapamaz duruma düşürmek amacıyla yürütülen fiziki savaş biçimlerinden çok daha hızlı, yerine göre tahrip gücü yüksek sonuç alıcı niteliği taşımaktadır. Savaşlarda kullanılan uçaklar, akıllı bombalar, makineler, füzeler, iha’lar vd. araç, gereçlerin çoğunluğu artık dijital, bilgisayar teknolojisiyle donatılarak çalıştırılmaktadır. Dolayısıyla tam isabet sonuç alıcı teknolojinin taşıdığı etkili ve “akıllı” gücünden yararlanmakla birlikte hakim sınıfların kullandığı bu araçların zayıflıklarından, zaaflarından yararlanarak sızmak, içten ele geçirip çökerterek iş yapamaz duruma düşürmek zor gibi görünse de bu zırhlı ağlar kırılabilir çatlaklara sahip olduğu unutulmadan yapılabilir, yapılır inancını taşımak gerekir.

“Bilişim yoluyla sabotaj” diğer ifadeyle bilgi savaşları –siber–  21. yüzyılda kafa ve el emeğinin birliğinde öne atılmış asimetrik bir düzeyde her geçen gün daha da geliştirilerek sürdürülüyor. Artık sadece konvansiyonel silahlara sahip olmak yerine göre tek başına yetmiyor. Sibernetik-enformasyon bilgi silahlarına da sahip olmak zorunludur ve yanı sıra ekonomik, ticari alanları da ele geçirmek ve gövdesinden dallarına kadar uzanmış şekliyle yerleşmek, sahip olmak aynı şekilde zorunluluktur. Çünkü tehdit unsurları arttığı gibi bilgi ağlarını oluşturan savunma ve saldırı teknolojik aygıtlara ulaşıp veya oluşturup kullanmak, etkili birer silah olarak ateşlemek olanaklarına sahip olmak koşulları var. Bilgi yüklü aygıtlarıyla oluşturulan bilgi – siber – kuvvet birimleriyle savunma zırhı ve saldırı yapmada kullanmak devletler nezdinde öz güçlerinin yanı sıra devlet dışı aktörler “özel siber güvenlik şirketleri” veya hepsinin toplamında ifade edilen “yeni nesil ordu birimleri” gibi sosyal medya alanında istihbarat organizasyonları şeklinde örgütlenip çalıştıkları ve sonuç alıcı veriler elde ettikleri sır değildir.

“Veri Tabanı Kontrol ve Gözetleme” sisteminde ekonomik, ticari işlemlerin yakından veya uzaktan kontrol sistemleri üzerinden bilgilere erişmek, denetlemek ve toplamak için elde edilen çeşitli cihazlarla etkileşimde bulunmak, yazılımda, donanımda, programlanmış ağlarla hakimiyet sağlanarak hedefe ulaşılıyor ve büyük kapışmalar kesilmeden yürütülüyor. Ekonomik sanayileşmenin büyümesi, ticari ağın deniz ve kara yolu ile birlikte demir yollarının da dahil edilmesi meta dolaşımının ulaşım güzergahlarını genişletti ve güçlendirdi. Ekonomik yeni pazarlar açtı. Dünyanın ulaşım ağlarıyla basılmadık ve girilmedik yeri kalmadı. Kapitalizmin yerleştiği alanların köklü parçalanmaları, başkalaşmasının değişimini birlikte gerçekleştirdi. Çöküş ve yıkım ile birlikte sosyal yapının sınıfsal özünü bozarak değiştirecek mahiyette rol oynadı. Sınıfsal güç dengesi değişti, işsiz, vasıfsız, kendi içine kapalı olan köylü toplumu ücretli işçi statüsüne dönüştü. Sermaye birikimi ve bankalar daha etkili olmaya başladı. Sermayenin merkezileşmesi, pazar kapışmaları tekelci kapitalizmin aralarındaki çelişkiler savaşı kaçınılmaz kıldı. Ekonomik ve siyasi krizler 1’nci ve 2’nci dünya savaşını yaşattı.

Günümüzde kendisini tekrar eden bu ekonomik çark gelişen teknolojik ve bilgisayar, dijital aygıtların kullanımıyla savaşın unsurlarını çoğaltmış sibernetik-enformasyon olarak adlandırılan savaş yöntemleriyle daha hızlı, kanlı ve yıkıcı sonuçlar yaratılmaktadır. ABD, Çin ve diğer emperyalist devletler siber savaşların ekonomik, ticari alanlarını vuran “ticari sırların çalınması” yada virüs yayan, sızdırılan programlar içeren saldırılarla birbirlerini etkisizleştirip kendi sanayi politikasını güçlü kılmak için kullanmaktadırlar. Örneğin ABD, İran arasındaki siber savaş operasyonları bu durumu en iyi gösteren örneklerden biridir. 2010 yılında ABD İran’ın nükleer tesislerini hedef alarak nükleer tesislerinde bulunan bilgisayarlardan birine bulaştırılan “virüs solucanı” kısa süre zarfında başka tesislere kadar bulaşmış ve nükleer tesisini çalıştıran ağın çökmesine yol açmıştır. İran bu siber-enformasyon saldırıyı kabul etmiş “bilişim yoluyla sabotaj” olarak tanımlamıştı.

Bilgisayar “virüs solucanı” ABD ve İsrail devleti tarafından “kötü niyetli bilgisayar solucanı yazılımı” olarak geliştirilerek İran’ın nükleer tesislerinde kullanılan SCADA sistemini çökertmek, zarar vermek, iş yapamaz duruma dönüştürmek amacıyla yapılmış ve kullanılmıştır. İran devletinin güvenlik ağlarının zayıflıklarından yararlanılarak sızmayı gerçekleştirmiş ve hiç fark edilmeden yavaş-yavaş kemirerek sonuç alıcı çökertme darbesi ile birlikte yayılmıştır.

Sibernetik-Enformasyon Savaş Bileşenleri

Sibernetik-enformasyon savaşı yedi bileşenden oluşturulmuş, vaz geçilmez savaş biçimlerinin birer tamamlayıcıları olarak işlev görmektedir. Bilgisayar teknolojisinin yüklü hafızasında elde edilen, başka şekildeki adlandırmasıyla “akıllı beyinin” hücrelerinden yararlanılarak, onu bir silah haline getirerek kullanılmaktadır. Dolayısıyla tek, tek maddeler şeklinde ayrıştırılan yedi bileşenin birbirini tamamlayan, güçlendiren, yeni programsal vurucu özellikler taşıyan virüslerin oluşturulmasıyla üstün vazifeleri yerine getiren özellikleriyle sonuç alıcı gelişmelerde rol oynamaktadır. Askeri ve siyasi stratejik olguların işlevli nitelikleri çok iyi sonuçların elde edilerek yararlanılması sağlanmıştır. Bu anlamıyla:

1: Komuta kontrol savaşı, 2: İstihbarat savaşı, 3: Elektronik savaş, 4: Bilgisayar korsanı (RedHeck’ler), 5: Elektronik enformasyon savaşı (Ticari enformasyon kontrolünü sağlayacak), 6: Siber savaş (Sanal çatışmalar), 7: Psikolojik harekat (İnsanların davranışını etkilemek, yaşamlarına yön vermek, yozlaştırmak, gerçek olandan yabancılaştırmak, toplumsal yapının dokusuna dokunup dumura uğratmak vb. için iletişimin kurulması ve kullanılmasıdır.)

Yedi bileşenin tüm unsurları siber savaş alanında vurucu tim olarak iş yapılan yeni kullanım araçlarıdır. Siber-enformasyon savaşını oluşturan bileşenlerin askeri aldatma, harekat güvenliği, bilgisayar ağı saldırıları ile paralel psikolojik harekat merkezi ve güvenliğini oluşturan diğer tüm unsurlar danışma, haber alma, haber verme iletişim ve ulaşımın güvenilir yapılması vb. vd. asimetrik saldırı olarak ele alınmaktadır. İnsanlarda ve teknolojik aletlerde kontrolü sağlamak, denetimine almak, tutmak, iletişimi iyi, düzenli tutmak ve saldırı programlarıyla darbeler indirmek esastır. Siber-enformasyon savaşında her bileşenin uygulanması gerilla taktiklerinin hareketli savunma ve saldırı hamlelerini içeren nitelikte kullanılması çok önemlidir. Böyle olduğu için tehlikeli ve etkilidir. Her koşulda mevcut durumu ve süreci yönetmek, düzenlemek, etkilemek, denetime alarak işlevli kılmak siber savaşta zaferi sağlamanın yegane yoludur.

Savaş fenomenleri yaşamın bütün alanlarını işgali altına almış, insan bedenini ilhak etmiş derecede siber savaş bileşenlerinin her unsuru ile egemenlik kurulmaktadır. Bugün bilgi savaşlarının sahada ön sıralarda yol açan misyonuyla savaşların yapılmasında yeni dönüşüm gücü unsurları olarak iş yürütüldüğü tartışmasızdır. Artık konvansiyonel silahların kullanımının öncesinde ve esnasında harekete geçirilen internet ağları, bilgisayarlar, dijital depolama aygıtları, tekelci medya kuruluşları, sosyal medya siteleri ve dahası içten fethetme, çökertme virüs programlarıyla zenginleştirilmiş silahlar gibi kullanılarak her alan birer savaş meydanı durumuna getirilmiştir.

Maoistler ortaya çıkan bilgisayar teknolojisinin ve dijital araçların tümünü devrimci temelde ele alır ve en etkili şekilde mücadelenin birer unsuru olarak askeri, siyasi vd. alanlarda öz gücüyle birleştirerek kullanır, kullanmalıdır…

Related Post