Kırıkkale F Tipi Hapishanesi’nde bulunan devrimci tutsaklardan üç aylık hak gaspı raporu

35 0

Haber Merkezi: Hapishanelerde yaşanan hak gasplarına her gün bir yenisi eklenirken, Kırıkkale F Tipi Hapishanesi’nde bulunan devrimci tutsakların gazetemize gönderdikleri üç aylık hak gasplarına değindikleri raporu okuyucularımızla paylaşıyoruz.

Bizler Kırıkkale F Tipi Hapishanesi’nde bulunan devrimci tutsaklar olarak Ekim-Kasım-Aralık aylarında yaşanılan hak ihlallerini sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Hapishanelerde artık olağan hale getirilen hak gaspları, ihlaller, artarak yaşanmaya devam ediyor. Bu yıl boyunca belli periyotlarla sizlerle paylaştığımız birçok sorun problem çeşitli şekillerde devam etmektedir. Açığa çıkan sorunlarla ilgili idare ile yapılan görüşmelerde genelde idarenin oyalama tavrından dolayı sorunların çözümsüz kalmasının yanında, infaz hakimliği, ağır ceza ve savcılığa yaptığımız başvurularda da dilekçelerimiz dikkate alınmayarak, itirazlarımız reddedildiğinden sorunlar çözümsüz kalmakla birlikte katmerleşerek sürmektedir. İnfaz Hakimliği ve Ağır Ceza Mahkemeleri’nin sürekli yapılan itiraz başvurularını reddedip idare lehine karar vermesi, idarenin keyfi uygulamalarının, hak ihlallerinin önünü daha fazla açmaktadır. Bu yönüyle bir hak gaspı esnemeye doğru giderken, yerine başka bir hak ihlali uygulamaya konulmaktadır. Tutsaklar üzerindeki baskı, tecrit bu hak ihlalleriyle daha da katlanmaktadır. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda üç aylık zaman diliminde yaşanan hak ihlallerini kamuoyuyla paylaşmıştık. Hapishanelerde sağlıksız koşullardan dolayı, günden güne hasta tutuklu ve ağır hasta tutuklu sayısı artarken, tutsakların tedavi olma hakkı, tek hücreli ring aracı dayatması veya tek hücreli ring aracına takılmadan hastaneye gitmeyi başaran tutsaklara doktorların kelepçeli muayene dayatması nedeniyle engellenmekte, sağlık sorunları artmaktadır. Bu sorunlar nedeniyle tedavi olamayan, tedavisi engellenen tutsakların çeşitli hastalıkları açığa çıkıp, zamanında yapılmayan tetkik-tedavi nedeniyle ilerlerken, düzenli kontrol ve tedavi altında olması gereken hasta tutsakların da tedavi süreçleri uzamakta, aksatılmaktadır. Tutsaklar açısından en önemli sorunların başında gelen tedavi hakkının engellenmesi, güncelliğini korumaktadır. Bu sorunun yanında kitap sınırlaması, yayınların düzensiz verilmesi, mektupların engellenmesi, berberde makasların kaldırılıp makinalı tıraş dayatılması, hücrelerde bulunan makasların yasak gerekçesiyle alınması, ziyaret günlerinde, ziyaret yerine hücrelerden yiyecek-içecek götürülmesinin engellenmesi, havalandırmalarda kamera bulundurulması, her alanı kameralarla kaplı olmasına rağmen sisli havalarda sis bahane edilerek havalandırma kapılarının açılmaması, kantinde satılan ürünlerin çeşitlendirilmemesi, bulunan ürünlerin pahalı olması, yemeklerin özensiz yağlı yapılması, az miktarda verilmesi, baskın aramaların sıklıkla yapılması, uzun dalga radyolara el konulması vb. gibi uzayıp giden birçok hak ihlali yaşanmaya devam etmektedir. Bu yılın son üç ayında maruz kaldığımız hak ihlallerini sizlerle paylaşıyoruz:

  • Erdi Sidal’ın Nuray Çelik adına gönderdiği mektuba, Hapishane Disiplin kurulu 22-10-2019 tarih, 2019/550 nolu kararıyla kısmi sakıncalı görerek el koymuş, mektup sansürlenmiştir.
  • Selçuk Çelik adına posta yoluyla gelen “Dersim Mercan On Yedi Can On Yedi Yoldaş” isimli kitap Eğitim Kurulu Başkanlığı’nın 17-12-2019 tarih, 2019/189 nolu kararıyla “kitap hakkında toplatma kararı” olduğu gerekçesiyle verilmemiştir.
  • 09-10-2019 tarihinde İnfaz Hakimliği’nde olan duruşması için götürülen Selçuk Çelik ve Hasan Akman ring aracı içerisinde taciz, psikolojik baskı amacıyla takılı bulunan kamerayı kapattıkları gerekçesiyle disiplin kurulunun 24-10-2019 tarihli, 2019/552 nolu kararıyla Selçuk Çelik’e “1 günlük hücreye koyma” cezası, Hasan Akman’a “1 ay ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma” cezası verilmiştir. Ayrıca Hasan Akman’a farklı tarihlerde hastane sevkinde kamerayı kapatması, hak gasplarını protesto amacıyla yaptığı kapı dövmekten “kınama” ve slogan atmaktan da “1 ay haberleşme ve iletişim araçlarından yoksun bırakma”, “2 ay ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma” cezası verilmiştir.
  • Kasım ayı içerisinde diş rahatsızlığı nedeniyle hastaneye sevk olan Sadık Sabancılar, askerin tek hücreli ring aracı dayatması nedeniyle hastaneye gidememiş, arkadaşımızın normal ring aracıyla gitme talebi asker tarafından kabul edilmeyip, arkadaşımız hastaneye götürülmeyerek tedavisi engellenmiştir.
  • 08-09-2019 tarihindeki açık görüşte Hasan Akman’a ailesi tarafından yatırılmak üzere getirilen giyim eşyaları “açık ziyarette eşya alınmayacak” gerekçesiyle alınmamış arkadaşımız mağdur edilmiştir. Aynı şekilde 15-11-2019 tarihinde kapalı görüşte Hasan Akma adına yatırılmak üzere getirilen eşofman takımı “üzerinde üç adet kayıtlı bulunduğu” gerekçesiyle alınmamıştır. Oysaki arkadaşımızın üzerinde bulunan hiç eşofman takımı yoktur.
  • Selçuk Çelik’e kargo yoluyla gelen kitaplar içerisinde bulunan manzara fotoğrafları kendisine verilmemiş depoya kaldırılmıştır.
  • 13-12-2019 tarihinde Selçuk Çelik, Erdi Sidal, ve Hasan Akman’ın kaldığı C-19 hücresine yapılan baskın aramada hücrede bulunan önceden kantinden parayla aldığımız ufak makas “yasak” gerekçesiyle alınıp depoya kaldırılmıştır.
  • Zeynel Karabulut, Sinan Akbayır ve Erdi Sidal adına akrabaları tarafından posta yoluyla gönderilen Halkın Günlüğü gazeteleri arkadaşlarımıza ulaştırılmamıştır. Bununla ilgili dilekçe verip postaların akıbetini soran arkadaşlarımıza idare “postanız yok gazeteleriniz gelmemiş” cevabını vererek geçiştirmiştir. ”

Related Post