İşsizlik artıyor: Kasım’da yüzde 13,3; 4 milyon 308 bine ulaştı

9 0

Haber Merkezi: TÜİK verilerine göre Türkiye’de işsizlik oranı 2019 kasım ayında 2018 yılının aynı ayına göre 1 puan artarak yüzde 13.3’e yükseldi. Bu dönemde işsiz sayısı 327 bin kişilik artışla 4 milyon 308 bin olarak hesaplandı.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 327 bin kişi artarak 4 milyon 308 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1 puanlık artış ile yüzde 13,3 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 1,1 puanlık artış ile yüzde 15,4 oldu.

İSTİHDAM EDİLENLERİN SAYISI 145 BİN KİŞİ AZALDI
İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 145 bin kişi azalarak 28 milyon 169 bin kişi, istihdam oranı ise 0,9 puan azalarak yüzde 45,6 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım işkolunda 147 bin, inşaat işkolunda 253 bin kişi azalırken, sanayi işkolunda 102 bin, hizmet işkolunda ise 152 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,3’ü tarım, yüzde 20,4’ü sanayi, yüzde 5,6’sı inşaat, yüzde 56,6’sı ise hizmet işkolunda yer aldı.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 52,5 OLDU
İşgücü 2019 yılı Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 182 bin kişi artarak 32 milyon 477 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 52,5 olarak gerçekleşti.

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI ARTTI
Kasım 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puan artarak yüzde 33,8 olarak gerçekleşti. Tarım dışı işkollarında kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 22,8 oldu.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın derlediği verilere göre, 2019 yılı IV. döneminde toplam kamu istihdamı 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 6,7 oranında artarak 4 milyon 644 bin kişi oldu.

15-64 YAŞ GRUBUNDA İŞSİZLİK YÜZDE 13,6, İSTİHDAM ORANI YÜZDE 50,2 OLDU
15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,0 puan artarak yüzde 13,6, tarım dışı işsizlik oranı ise 1,1 puan artarak yüzde 15,5 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 0,9 puan azalarak yüzde 50,2, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puanlık azalarak yüzde 58,1 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ARTTI, İSTİHDAM DÜŞTÜ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puan artarak yüzde 24,5, istihdam oranı ise 0,7 puan azalarak yüzde 32,6 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 0,3 puanlık azalarak yüzde 43,2 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puan azalarak yüzde 25,2 seviyesinde gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK YÜZDE 13,2, İSTİHDAM YÜZDE 45,9 OLDU

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,3 puan azalarak yüzde 13,2 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 100 bin kişi azalarak 4 milyon 318 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,2 puan artarak yüzde 45,9 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 120 bin kişi artarak 28 milyon 358 bin kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puan azalarak yüzde 52,8 oldu. İşgücüne katılan sayısı 19 bin kişi artarak 32 milyon 676 bin kişi olarak tahmin edildi.

Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 45 bin kişi, sanayi sektöründe 92 bin kişi artarken, inşaat sektöründe 10 bin kişi, hizmet sektöründe 8 bin kişi azaldı.

Related Post