Mücadele Süreklidir.

Posted by - 30 Ağustos 2018
Koşulların zorluğu tartışmasız bir olgudur. Emperyalist sistem dünyayı bir ağ gibi sarmıştır. Sadece sermayenin çıkarları…
Oku