Haber Merkezi

DAVAYA BAĞLILIK, SAMİMİYET

Posted by - 5 Nisan 2019
Haber Merkezi: (Ozan Emre) Devrim mücadelesinde sade yaşayıp sıkı çalışmanın altın kuralı komünizm amacına bağlılık ve samimiyettir. Davaya bağlılık ve sınıf savaşımında samimiyet devrime, sosyalizme ve insanlığın kurtuluşu olan Altınçağ toplumunu…
Oku

ADALET: ANTROPOLOJİK BİR BAKIŞ[1] SİBEL ÖZBUDUN

Posted by - 19 Mart 2019
Haber Merkezi: “Hak (adalet) hiçbir zaman toplumun iktisadî yapısının ve onun koşulladığı kültürel gelişiminin üzerinde olamaz.”[2]  Joseph Allen Chau, 26 yaşında ABD’li bir rahipti. 15 Kasım 2018 günü Bengal Körfezi’ndeki Andaman adalarına…
Oku